ELEKTROSERVISI, ENERGETIKA, MERILNI LABORATORIJ IN NEPREMICNINE D.D.